Sådan fungerer S6evo™ Anti-Jamming

 

For at forstå hvordan anti-jamming funktionen i SikkertHjem™ S6evo™ systemet fungere, er du nødt til at vide hvad jamming er. Det er heldigvis ganske simpelt, men tillad mig at bruge et øjeblik på at forklare hvad jamming er.

 

 

Hvad er anti-jamming?

 

Jamming beskriver metoden hvorpå man kan forstyrre og direkte ødelægge trådløse signaler. I forhold til et alarmsystem vil dette i praksis betyde, at de trådløse radiosignaler som sendes fra systems sensorer når et indbrud registreres, ikke vil nå systemets hjerne, SmartBoxen i S6evo™ systemet, og systemet vil derfor ikke være i stand til at igangsætte alarm og advare om indbrudet.

 

Måden dette gøres på, er ganske simpelt ved at udsende en stor mænge signaler på samme frekvens. Store mængder samtidige signaler på samme frekvens, vil danne flaskehals og signalerne vil interferere og ødelægge hinanden.

 

 

Sådan fungerer anti-jamming i S6evo™

 

S6evo™ systemets anti-jamming funktion overvåger de trådløse 433 MHz radiosignaler som sendes fra systems sensorer til SmartBoxen, f.eks. hvis et indbrud registereres.

 

En indbrudstyv kan være interesseret i at jamme disse signaler, da han på denne måde vil kunne forhindre at signalet, fra f.eks. en bevægelsessensor der har registreret ham, vil nå SmartBoxen og forhindre alarmen i at gå.

 

Anti-jamming funktionen i S6evo™ kan ikke forhindre jamming, men advarer hvis der registreres store mængder signaler på 433 MHz radiofrekvensen, ved at sende en push-notifikation til dig med besked om muligt jamming-forsøg.

 

Helt praktisk udsendes notifikationen, når der registreres 8 radiosignaler indenfor 10 sekunder.

 

 

Dennis Larsen

Sikkerhedsrådgiver, SikkertHjem™