Handelsbetingelser

Senest opdateret: Januar 2023

Gældende salgs- og leveringsvilkår når du handler med SikkertHjem™


1. Generelle bestemmelser

For alle aftaler mellem kunden og SikkertHjem™ (i det følgende "SikkertHjem™") gælder nærværende vilkår. Køb og brug af SikkertHjem™’s netværks-funktion i alarmsystemet forudsætter, at kunden har indsat et fungerende SIM-kort i alarmpanelet og har tilstrækkelig GSM-dækning i området hvor alarmsystemet installeres.

Eventuelle omkostninger, gebyrer eller lignende til teleselskab, forsikringsselskab eller offentlig myndighed er kundens ansvar og er ikke omfattet af aftalen, og er dermed SikkertHjem™ uvedkommende.

SikkertHjem™ tager forbehold for en indskrænket oppetid, dårlig tilgængelighed og ydelse, som skyldes transmissionsleverandørens manglende service på den tekniske platform.

SikkertHjem™’s SMS-kort kan alene anvendes inden for Danmarks grænser (ikke omfattende Færøerne og Grønland).

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid på udstyr hos vores leverandører.

Der tages endvidere forbehold for trykfejl.

 

1.1 Ansvarsbegrænsninger

De følgende begrænsninger af SikkertHjem™´s ansvar vedrører SikkertHjem™´s ansvar i forhold til kunden, herunder både SikkertHjem™´s mangelansvar for de leverende produkter og ydelser, og SikkertHjem™´s produktansvar. Begrænsningerne finder dog ikke anvendelse, såfremt SikkertHjem™´s ansvar som følge af præceptiv lovgivning, herunder produktansvarsloven og købeloven, ikke kan begrænses.


SikkertHjem™ er uden ansvar for nedbrud og manglende forbindelse på kundens mobilservice.

SikkertHjem™ er ikke ansvarlig for manglende radiokommunikation mellem sensorer og centralenhed, medmindre det kan dokumenteres at den manglende radiokommunikation er en direkte følge af SikkertHjem™’s mangelfulde handlinger eller undladelser. SikkertHjem™ påtager sig intet ansvar for alarmens manglende funktion som følge af udførte ændringer på selve alarmen, bygninger og indretning mv. SikkertHjem™ hæfter under ingen omstændigheder for indirekte eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, avancetab el.lign.

SikkertHjem™ hæfter endvidere ikke for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring i et dansk opererende forsikringsselskab, medmindre SikkertHjem™'s ansvar følger af ufravigelig dansk lovgivning.

SikkertHjem™ er uden ansvar for skader eller tab som følge af misbrug af kundens valgte koder, brugernavn og passwords, fjernbetjeninger, mobile applikationer, m.v.

SikkertHjem™’s ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige det af SikkertHjem™ fra kunden modtagne beløb for de af SikkertHjem™ leverede ydelser og/eller produkter i en periode på 12 måneder forud for den eventuelt skadevoldende handling.

Skader, som kunden ønsker at gøre SikkertHjem™ ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til SikkertHjem™ inden for rimelig tid.

1.2 Priser
Alle priser er inkl. moms og i danske kroner. Priserne er dagspriser. Alle aftaler indgås på dansk.

Priserne er kun gældende ved salg til kunder med bopæl i Danmark (ikke omfattende Færøerne og Grønland).

SikkertHjem™ forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår med et varsel på minimum 3 måneder.

Pris- og vilkårsændringer ville blive varslet pr. e-mail til den af kunden til SikkertHjem™ oplyste e-mail. Dette varsel gælder dog ikke for prisændringer på gebyrer fastsat af hhv. GLS, Post Danmark og NETS (tidligere PBS), idet sådanne prisændringer kan gøres gældende over for kunden straks fra det tidspunkt, hvor prisændringen fra GLS, Post Danmark hhv. NETS træder i kraft i forhold til SikkertHjem™.

1.3 Betaling
Betaling på sikkerthjem.dk kan foretages med:

- Mobilepay, Dankort, Visa og Master Card.

Der tages ikke gebyr ved betaling med debit- eller kreditkort på SikkertHjem.dk. Dog opkræves gebyr for fakturering.

Ved betaling med debit- eller kreditkort, hæves beløbet altid først på dit kort, når varerne reelt afsendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet og alle oplysninger omkring transaktionen behandles af PCI godkendt betalingsgateway.

Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder SikkertHjem™ sig ret til at opkræve et gebyr på 100 kr. per fremsendt rykkerskrivelse og beregner sig morarenter i henhold til renteloven. Er det skyldige beløb ikke afregnet efter fremsendelse af 2 rykkerskrivelser, samt et inkassovarsel, overdrages sagen uden yderligere varsel til vores advokat for inkassobehandling.

1.4 Ordrebekræftelse
Ved gennemført ordre vil kunden modtage en ordrebekræftelse, sendt til den af kunden angivne e-mail adresse. Kunden kan altid følge ordrestatus, samt tidligere ordre på sikkerthjem.dk under kundeprofil.

1.5 Levering
SikkertHjem™ bestræber sig på at sende varerne indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor ske indenfor 2-5 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Levering af varer fra SikkertHjem anses for sket, når kunden har fået varen overdraget fra fragtmand.

Levering sker via fragtmand. Eventuelle omkostninger til fragt afholdes af kunden ved betaling for gennemført ordre. Fragtomkostninger oplyses altid tydeligt inden ordren afgives og godkendes.

På det tidspunkt hvor udstyret afsendes fra SikkertHjem™ til kunden, afsender SikkertHjem™ en e-mail til kunden indeholdende faktura og oplysninger om ”track-and-trace”, således at kunden kan følge udstyret online fra afsendelse og til det leveres til kunden.

1.6 Installation
Det er kundens ansvar, at udstyret installeres korrekt efter forholdene i den relevante bolig. På sikkerthjem.dk findes der en vejledning til installation samt udførlige guides.
Kunden bærer selv ansvaret, såfremt en ændring af forholdene i den relevante bolig påvirker installationens/udstyrets funktion.

 

1.7 Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på udstyr købt hos SikkertHjem™.

Kunden kan reklamere over udstyr, der har fejl eller mangler, som var til stede, da udstyret blev købt. Kunden skal reklamere inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Reklamation afgivet inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, betragtes altid som sket inden for rimelig tid.

Reklamation skal i alle tilfælde ske senest to år efter varens overgivelse til kunden. Skulle der mod forventning vise sig mangler ved udstyret under reklamationsperioden, repareres dette vederlagsfrit på vort eller producentens værksted eller udskiftes med nyt. SikkertHjem™ er alene forpligtet til at reparere eller udskifte udstyret inden for en rimelig frist, og kan ikke pålægges et videregående ansvar end dette.

Skade på udstyr som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, forkert installation foretaget af kunden eller misbrug fra kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

1.8 Anvendelse af reklamationsretten

Det anbefales, at kunden afgiver en erklæring der beskriver udstyrets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen. Undladelse heraf kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet øget tid til fejlsøgning.

I tilfælde af reklamation skal udstyret returneres til SikkertHjem, Bygmarken 4A, 3650 Ølstykke, Danmark. Det er IKKE muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.

Ved udnyttelses af dine 14 dages returret, betaler du selv fragten retur til os.


1.9 Afbestillinger
Ønsker kunden at afbestille eller annullere en afgivet bestilling, skal det ske ved, at ordrebekræftelsen, som kunden har modtaget pr. e-mail, returneres til support@sikkerthjem.dk med teksten " Afbestilling " indsat i emnefeltet. Afbestilling skal ske hurtigst muligt og senest inden kl. 14:00 dagen efter, at bestillingen er foretaget. Såfremt udstyret er afsendt fra SikkertHjem™, skal kunden blot afvise modtagelsen af pakken fra den ansvarlige fragtmand.

Du har 14 dages fuld returret hos SikkertHjem™ gældende fra leveringsdato.

Fortrydes købet skal udstyret være afleveret til fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Udstyret skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som ved overdragelsen. Hvis udstyret ikke returneres i væsentlig samme stand, ansættes udstyrets værdi skønsmæssigt af SikkertHjem™ ud fra en mulig salgsværdi og differencen mellem den oprindelige salgsværdi og den estimerede salgsværdi vil blive udbetalt til kunden. Omkostninger ved at returnere udstyret i forbindelse med fortrydelse påhviler kunden. Vi anbefaler at varen returneres med tracking nummer fra fragtmanden.

1.10 Returnering ifm. udøvelse af fortrydelsesretten
Ved returnering forefindes følgende to måder hvorpå kunden kan returnere udstyret:

- Kunden kan afvise at modtage udstyret fra fragtmand. I så fald skal kunden gøre ansvarlig fragtmand opmærksom på, at de straks skal returnere udstyret til SikkertHjem™.

- Kunden kan vælge at modtage udstyret fra fragtmand og inden for fristen på 14 dage, returnere udstyret til os. I denne sammenhæng skal kunden vedlægge en kopi af fakturaen for det købte udstyr.

Udstyret skal returneres til SikkertHjem, Bygmarken 4A, 3650 Ølstykke, Danmark med teksten ”Returnering”.


2. Særlige vilkår

2.1 Særlige vilkår vedr. centralenheden
De tekniske specifikationer på tænd/sluk enhederne fremgår til enhver tid af supportsiderne på sikkerthjem.dk. Der må ikke tilsluttes apparater til centralenheden, som tilsammen overstiger enhedens maksimale belastning.

2.2 Særlige vilkår vedr. simkort
SMSkort handlet hos SikkertHjem™ er såkaldte SMS-kort og derved begrænsede til alene at kunne afsende og modtage sms-beskeder. Det er ikke muligt at foretage eller modtage opkald via disse simkort.

SMSkort handlet hos SikkertHjem™ må kun anvendes i et SikkertHjem™ alarmsystem. Brug af SMSkortet i andre mobiltelefoner, andre alarmsystemer og enhver anden form for enhed som kan kommunikerer via et simkort, er ikke tilladt og vil anses som værende brud på ihændeværende betingelser, hvilket vil resulterer i umiddelbar lukning af simkortet uden forudgående varsel.

 

3. Support og service

SikkertHjem™ yder kundesupport alle hverdage mellem kl. 9-17.

Via sikkerthjem.dk er det altid muligt at finde support til installation af alt udstyr og brugen af alarmen samt finde de mest gængse spørgsmål og svar vedrørende brugen af vores alarm.

Via online support side på SikkertHjem.dk vil man som kunde, kunne finde svar, guides og andet hjælp til selvhjælp. Dette findes direkte på sikkerthjem.dk under "Support" fanebladet. 

SikkertHjem™ forbeholder sig ret til at fremsende e-mails med oplysninger om opdateringer og drifts- og supportoplysninger til kunden, således at kundens alarm fungerer efter hensigten.

3.1 Reparationer og ændringer i tilslutningsform
Kunden bør regelmæssigt afprøve udstyret, så kunden ved, at alarmen fungerer som den skal, samt sikre batteri tilstand i diverse sensorer og detektorer. Batteriskift samt omkostninger til batterier påhviler kunden.

Ændringer i tilslutningsform, installation m.v., som følge af krav fra teleselskaber eller offentlige myndigheder eller kundens forsikringsselskab udføres for kundens regning.

Reparationer som følge af f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnet m.v. udføres for kundens regning.

I tilfælde af fejl og mangler ved udstyret inden for reklamationsperioden og hvor SikkertHjem™ har erkendt ansvaret for fejlen eller manglen, sender SikkertHjem™ adresselabel til returnering af det defekte udstyr. Når det defekte udstyr er modtaget, forsøges dette repareret før returnering. Såfremt reparation ikke er mulig erstatter SikkertHjem™ udstyret med nyt.