Sådan virker alarmen

 

Et alarmsystem fra SikkertHjem er af den type som kaldes GSM-alarm. Denne betegnelse dækker over det faktum at alarmsystemet udsender alarmeringer ved indbrud, brand, oversvømmelse, osv. over det mobile kommunikationsnetværk (GSM-netværket), hvilket i praksis betyder at du som ejer, samt op til 4 andre valgfrie modtagere, vil modtage enten en SMS-besked eller et telefonopkald1 med besked om alarmen.

 

Der findes en række andre kommunikationsteknologier som benyttes til tyverialarmer, men vi har valgt at benytte det mobile netværk, da denne teknologi er langt mere stabil og sikker end de andre.
Andre alarmsystemer på markedet arbejder f.eks. på fastnet-telefonforbindelser, som i større og større omfang nedlægges til fordel for brugen af GSM-netværket. Desuden er fastnetforbindelser typisk også forholdsvis dyre i abonnement og sidst men ikke mindst, så er disse ganske lette for en indbrudstyv at sabotere. Det samme er gældende for de alarmsystemer som benytter en internetforbindelse som kommunikationsvej. - Klippes forbindelsen, så er der ingen alarm.

 

GSM-teknologien giver samtidig en unik mulighed for at kunne reagere langt hurtigere, end ved traditionelle alarmsystemer, som ofte er tilknyttede en alarmcentral, der i tilfælde af alarm, kontakter en vagt, som efterfølgende kører til din adresse for besigtigelse.

 

Med en SikkertHjem alarm, vil du og op til 4 andre personer, modtage besked så snart alarmen er gået. Alarmystemet vil informere om der er tale om indbrud, brand, nødkald eller anden type alarm, så I på denne måde er forberedt på hvad som I skal reagere på.

 

Vi anbefaler at du tilknytter mennesker som bor i umiddelbart nærhed af din bolig, til din alarm. Da dette vil sikre den korteste mulige reaktionstid ved alarm.

 

1Alarmering via telefonopkald kræver et simkort som understøtter opkald.
Meget mere end en tyverialarm

 

Et SikkertHjem alarmsystem er mere end blot en tyverialarm. Det er et komplet alarmsystem, som kan alarmere ved en lang række hændelser og ulykker, skabe tryghed for ældre og svaglige ved den indbyggede nødkaldsfunktion, samt integreres i familiens dagligdag, ved simpel håndtering og meget fleksible betjeningsmuligheder.


Et SikkertHjem alarmsystem kan, udover at alarmere ved indbrud, også alarmere ved brand og oversvømmelse, samt benyttes til at rekvirere akut-assistance med systemet nødkalds-funktion.

 

Hertil er det muligt at tilpasse systemet helt efter dine ønsker og behov. Tilføj f.eks. en ekstra kraftig 110 dB sirene, ekstra åbningskontaker eller måske et trådløst tastatur til bagdøren? - Mulighederne er mange og valget er dit.

 

Se vores fulde udvalg af alarm-tilbehør her
Stor præventiv virkning

 

Det ultimative mål med en tyverialarm, er helt at undgå forsøg på indbrud og netop derfor spiller den præventive virkning en meget stor rolle.

 

Når du køber et SikkertHjem alarmsystem medfølger der både præventive vinduesmærkater og et alarmskilt.

 

Vi anbefaler kraftigt at du straks opsætter disse på steder i boligen som er let synlige, da undersøgelser viser at seriøs alarmskiltning nedsætter risikoen for indbrudsforsøg drastisk.

 

Netop fordi de præventive alarm-mærkater og skilte skal placeres tydeligt og synligt, så er disse produceret i en ganske høj kvalitet, der blandt andet sikrer at de ikke falmer i sollys og derved holder sig flotte over tiden.

 

SikkertHjem lægger stor vægt på den præventive effekt ved at at have installeret vores alarmsystem og derfor tilbydes alarm-skilte og mærkater også kun til kunder der reelt har et af vores systemer installeret. Det er simpelthen ikke muligt at erhverve disse uden, hvilket gør den præventive effekt af et SikkertHjem alarmskilt ganske stor, da tyven derfor  ved at der er et aktivt alarmsystem installeret i boligen.
Tryghed både når du er ude og hjemme

 

Et alarmsystem skal ikke kun passe på boligen når du er ude. Den skal også passe på dig og din familie, når I er hjemme.

 

Med et SikkertHjem alarmsystem kan du både slå alarmen til når du er ude og hjemme. 
Let og fleksibel betjening

 

Vi har forsøgt at gøre den daglige betjening og brug af alarmsystemet, så let og fleksibel som overhovedet muligt. – Derfor kan du betjene dit alarmsystem på en lang række forskellige måde, hvilket sikrer at både børn som ældre, let og ubesværet kan betjene anlægget.


Alarmpanelets indbyggede tastatur:

Alarmsystemet betjenes let via alarmpanelets indbyggede tastatur. Her kan du tilkoble alarmsystemet i både fuldsikring og delsikring, samt slå alarmen fra når du kommer hjem. Det er samtidig muligt at kalde efter assistance, ved at trykke på nødkalds-knappen. Ved betjening via alarmpanelets tastatur, benyttes en selvalgt kode, for at bekræfte at du har rettighed til at foretage betjeningen.


Fjernbetjening i nøgleringen:

I alle alarmpakker medfølger der 2 fjernbetjeninger. Disse er ganske små og designet til at kunne hænge i dit nøglebundt. Betjenes alarmsystemet via en fjernbetjening, så kan du tilkoble alarmsystemet i både fuldsikring og delsikring, samt slå alarmen fra når du kommer hjem og tilkalde assistance ved at trykke på nødkalds-knappen.


App på din iPhone eller Android mobil:

Er du ejer af en iPhone eller en smartphone med Android styresystem, så kan du med fordel downloade vores gratis fjernbetjenings-applikation. Med denne installeret, kan du benytte din mobiltelefon som fjernbetjening og derved til- og frakoble alarmsystemet.

 

Den gratis fjernbetjening app kan downloades her eller ved at besøge henholdvis Apple AppStore eller Google Play (tidl. Android Market).


SMS-besked:

Har du en mobiltelefon af lidt ældre dato, som ikke er en smartphone, så kan du stadig betjene alarmsystemet ved hjælp af denne. Dette foregår ved at sende en SMS-kommando til alarmen, som derved vil enten til- eller frakoble alarmsystemet.

 

Lær mere om betjening via SMS-besked i brugervejledningen.


Telefonopkald:

Det er også muligt at betjene alarmsystemet ved at ringe til den fra en fastnettelefon eller mobiltelefon. Ring alarmen op, afvent klartone og indtast din kommando via telefonens tryknapper. Alarmsystemet vil derved til- eller frakobles alt efter den indtastede kommando.

 

Lær mere om betjening via telefonopkald i brugervejledningen.
Nem og hurtig installation

 

Da en SikkertHjem alarm er et selv-installations system (Gør-Det-Selv), har vi lagt et stort arbejde i at gøre både installationen og opsætningen af systemet, så nemt og hurtigt som muligt, så alle kan være med.

 

Når du modtager dit nye SikkertHjem alarmsystem, vil alt det som du finder i den rød/hvide alarmpakke være pre-programmeret og klar til brug uden yderligere konfiguration.

 

Følger du vores brugervejledning vil du kunne installere og opsætte alarmsystem ganske hurtigt og skulle du undervejs have behov for vejledning eller assistance, så har du altid mulighed for at søge hjælp i vores omfattende support-forum, som indeholder en lang række brugervenlige trin-for-trin guides. Desuden er du også altid mere end velkommen til at kontakte vores support-afdeling, som sidder klar til at hjælpe dig igennem.

 

Du kan læse og downloade brugervejledningen her

 

Du kan besøge vores support-forum med trin-for-trin guides her

 

Du kan kontakte vores support-afdeling på telefon 36 96 95 00 eller via e-mail support@sikkerthjem.dk.

Support-afdelingen er åben mandag til fredag, kl. 09:00-16:00.
God til både børn og ældre

 

For at et alarmsystem skal fungere optimalt, er det vigtigt at hele familien kan betjene det, også børnene og de ældre. Netop derfor har vi gjort ekstra meget ud af at vores alarmsystem er let at bruge i hverdagen.

 

Vores alarmsystem kan let til- og frakobles både via alarmpanelets indbyggede tastatur og via de medfølgende fjernbetjeninger. Børnene kan med fordel få deres egne fjernbetjeninger, så de hurtigt og simpelt kan frakoble alarmen, når de kommer hjem. Skulle de glemme fjernbetjeningen i farten, så kan alarmsystemet hurtigt frakobles på alarmpanelet med en selvvalgt 6 cifret talkode.

 

Mistes en fjernbetjening, så kan denne let slettes fra alarmsystemets hukommelse, hvilket gør den ubrugbar for dem som skulle finde den. Skulle fjernbetjeningen dukke op igen, da kan den uden problemer genindkodes.

 

Både fjernbetjeningerne og alarmpanelet er udstyrede med let forstålige piktogrammer, der sikrer at selv de mindste forstår at betjene alarmen.
F.eks. er fjernbetjeningens knap, for tilkobling af alarmen, illustretet med en låst hængelås og knappen for frakobling, illustreret med en åben hængelås.

 

Ønsker du at holde lidt øje med hvornår f.eks. børnene kommer hjem, så kan du aktivere en funktion, der sikrer at du som ejer af systemet, modtager en SMS-besked hver gang nogen til- eller frakobler alarmsystemet.

 


 

Lær mere om alarmsystemets funktioner her

 

Lær mere om alarmsystemets tekniske specifikationer her